Stomatologia zachowawcza

Leczenie z zakresu stomatologii zachowawczej to w praktyce przede wszystkim eliminacja ognisk próchnicy – od powierzchownych po zaawansowane, które obejmują głębsze warstwy zęba (leczenie kanałowe, czyli endodontyczne). Zadaniem stomatologii zachowawczej jest także przeciwdziałanie rozwojowi tej choroby (profilaktyka) poprzez zapobieganie powstawaniu próchnicy oraz innych schorzeń (przede wszystkim periodontologicznych).


Próchnica jest problemem globalnym, dotyczącym w ogromnym odsetku także polskiego społeczeństwa, w tym także dzieci. Stomatologia zachowawcza jest tą dziedziną dentystyki, w której zapobiega się rozwojowi próchnicy, jak również leczy różnego stopnia zmiany jakie w tkankach zęba wywołuje ta choroba. Leczenie ognisk próchnicowych ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ nieleczona, choroba ta może prowadzić do poważnych schorzeń ogólnoustrojowych. Współczesna stomatologia zachowawcza umożliwia skuteczne uratowanie zęba lub również odtworzenie ubytku z zachowaniem naturalnego kształtu, odcienia oraz prawidłowej funkcji zęba.

Stomatologia zachowawcza dzieli się na trzy podstawowe działy:

  • profilaktyka (jej głównym celem jest zapobieganie powstawaniu próchnicy i paradontozy),
  • kariologia (leczenie próchnicy prostej, bez reakcji ze strony miazgi),
  • endodoncja (leczenie zapalenia, martwicy lub zgorzeli miazgi, które są skutkiem nieleczonej próchnicy).

Tak jak w przypadku każdego leczenia jakie przeprowadzamy w DENTO CLINIC, w przypadku procedur z zakresu stomatologii zachowawczej stosujemy leczeniu możliwe jak najmniej inwazyjne, wolne od dolegliwości bólowych, ale jednocześnie w pełni skuteczne.

Zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej oferowane w DENTO CLINIC to m.in.:

  • leczenie próchnicy z zastosowaniem bezbolesnego znieczulenia miejscowego,
  • usuwanie ognisk próchnicy przy użyciu lasera i/lub piaskarki abrazyjnej,
  • dezynfekcja ubytków próchnicowych z zastosowaniem lasera,
  • wypełnienia kompozytowe pośrednie (inlay, onlay, overlay),
  • wypełnienia porcelanowe pośrednie typu inlay, onlay i overlay przy użyciu technologii cyfrowych (CAD/CAM – CEREC),
  • estetyczne wypełnienia światłoutwardzalne.