Diagnostyka stomatologiczna

Bez odpowiedniej aparatury diagnostycznej nawet najbardziej wnikliwy, doświadczony lekarz nie może postawić trafnej diagnozy oraz przeprowadzić prawidłowego leczenia. W DENTO CLINIC – jako pierwszej klinice w Radomsku – był używany rentgen panoramiczny (1997). W następnych latach korzystaliśmy z radiografii cyfrowej (2005), a od roku 2012 diagnozujemy naszych pacjentów z wykorzystaniem technologii komputerowej (tomografia 3D).

W zależności od sytuacji klinicznej wykonywane są różnego typu badania obrazowe ukazujące wszystkie zęby (zdjęcie pantomograficzne, tomografia komputerowa), jak również zdjęcia RTG pojedynczych zębów.


RTG

Zdjęcie zębowe

Zdjęcie zębowe (wewnątrzustne, punktowe) umożliwia zaobserwowanie zmian w obrębie tkanek zęba, jak i kości otaczającej, niewidocznych w trakcie badania klinicznego. Obejmuje ono od 1 do 3 zębów wraz z tkankami sąsiadującymi. Zdjęcie zębowe jest również przydatne przy ocenie bólu zęba w celu wykrycia ewentualnego ogniska próchnicowego. W DENTO CLINIC badanie takie wykonywane jest w formie cyfrowej, przy użyciu specjalnego czujnika (radiowizjografia). Dzięki temu obciąża ono pacjenta znikomą dawką promieniowania (1–2 mikrosiwerty) i z tego względu jest bardzo bezpieczne.

Zdjęcie pantomograficzne

Pantomogram, popularnie zwany panoramą, pozwala ocenić całe uzębienie pacjenta. Aby dokładnie zbadać tkanki otaczające zęby, kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo-żuchwowe, dolną część zatok szczękowych i zawiązków zębów, powinno ono być bardzo dobrej jakości. Bardzo często na tego typu badaniu niektóre struktury anatomiczne nakładają się, stwarzając ryzyko pomyłki diagnostycznej.


Zdjęcie cefalometryczne

Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego lub terapii zaburzeń narządu żucia konieczne jest wykonanie zdjęcia bocznego czaszki – badania cefalometrycznego. Pozwala ono przeprowadzić pomiary w celu diagnostyki wad zgryzu, ocenić kierunek wzrostu twarzy pacjenta i zaplanować leczenie. W DENTO CLINIC zdjęcie cefalometryczne wykonywane jest z zastosowaniem nowoczesnej, w pełni bezpiecznej aparatury RTG, przy użyciu niezmiernie niskich dawek promieniowania. Badanie to, podobnie jak inne badania RTG, wykonujemy także u pacjentów kierowanych z innych gabinetów stomatologicznych.


Zalety radiografii cyfrowej

Standardem w większości polskich gabinetów stomatologicznych i pracowni RTG jest wykorzystywanie aparatury cyfrowej RTG. Do jej najważniejszych zalet należy niewielka dawka promieniowania oraz jakość badania. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu pozyskany podczas badania obraz cyfrowy może być poddany specjalnej obróbce (rozjaśniany, przyciemniany, wyostrzany, kadrowany, oceniany w negatywie i pozytywie itp.). Powiększanie obrazu pozwala na łatwiejsze pomiary struktur anatomicznych i rozległości zmian zapalnych, co w sposób oczywisty podnosi wartość diagnostyczną i ma ogromną przewagę nad radiografią analogową.

Obrazy cyfrowe mogą być przesyłane do innych specjalistów w celu konsultacji, można je łatwo przechowywać i nie podlegają one działaniu czasu.

Tomografia komputerowa – CBCT

Tomografię komputerową 3D w DENTO CLINIC stosujemy już od 10 lat i stanowi ona doskonałe narzędzie diagnostyki obrazowej. Trójwymiarowość uzyskanego obrazu pozwala lekarzowi na szczegółową analizę struktur anatomicznych i ewentualnych stanów patologicznych toczących się w obrębie twarzoczaszki. Tomografia wiązki stożkowej – CBCT (ang. cone beam computer tomography), znana także jako stomatologiczna tomografia 3D, jest odmianą tomografii komputerowej i znajduje zastosowanie w stomatologii. Specjalna technologia wiązki promieniowania w kształcie stożka skraca czas badania do kilkunastu sekund, a przy tym ogranicza dawkę promieniowania (jest ona nawet kilkadziesiąt razy mniejsza niż w przypadku tomografii komputerowej ogólnomedycznej).

Zastosowanie tomografii CBCT

  • Badanie z użyciem tomografii wiązki stożkowej jest niezbędne w następujących sytuacjach klinicznych:
  • próchnica tkanek twardych zębów,
  • endodoncja (np. ocena anatomii korzeni zębów, pęknięcia korzeni),
  • ortodoncja,
  • chirurgia stomatologiczna (np. zęby zatrzymane, zęby mądrości, torbiele, nowotwory kości),
  • choroby tkanek okołowierzchołkowych,
  • trudne do zdiagnozowania dolegliwości bólowe zębów,
  • urazy zębów i kości,
  • stany zapalne zatok obocznych nosa,
  • planowanie leczenia implantologicznego.

Jak przebiega badanie CBCT?

Badanie takie przeprowadza się w pozycji siedzącej lub stojącej. Wokół głowy pacjenta przez kilka do kilkunastu sekund obraca się głowica. Po kilku minutach uzyskujemy obraz w specjalnym programie komputerowym, który po opracowaniu jest gotowy do analizy klinicznej.