Protetyka

W DENTO CLINIC możemy zaproponować kilka różnych opcji w zakresie protetyki stomatologicznej, w zależności od Twoich potrzeb, wskazań klinicznych czy lekarskich. Przy doborze uzupełnień protetycznych pod uwagę bierzemy pod uwagę także preferencje pacjenta w zakresie zastosowanego materiału oraz możliwości finansowych.


Protetyka stomatologiczna zajmuje się odbudową zniszczonych zębów, jak i uzupełnianiem braków. Dzięki protetyce można również zmienić kształt czy kolor zębów, skorygować lekkie nieprawidłowości ustawienia zębów, czyli poprawić estetykę uśmiechu.

Prawidłowo wykonana odbudowa protetyczna powinna przede wszystkim przywrócić prawidłową funkcję naturalnych zębów oraz zapewniać odpowiedni efekt estetyczny.


W DENTO CLINIC oferujemy prace protetyczne, które dzielimy na trzy główne grupy.

1. Protezy stałe

Są to konstrukcje protetyczne na stałe mocowane na naturalnych zębach pacjenta lub wszczepach.

 • korony pełnoceramiczne
 • korony na podbudowie z tlenku cyrkonu
 • korony na podbudowie ze stopu złota licowane porcelaną
 • korony na podbudowie metalowej licowane porcelaną
 • mosty metalowo-porcelanowe
 • mosty na podbudowie z tlenku cyrkonu
 • wkłady koronowo-korzeniowe metalowe i ze stopu złota
 • licówki porcelanowe

2. Protezy ruchome
W przeciwieństwie do protez stałych, uzupełnienia, które pacjent może wyjmować z jamy ustnej.

 • protezy szkieletowe na elementach precyzyjnych (bezklamrowe)
 • protezy szkieletowe
 • protezy częściowe akrylanowe
 • protezy duracetalowe
 • protezy częściowe nylonowe
 • protezy typu overdentures
 • protezy całkowite
 • protezy natychmiastowe

3. Prace kombinowane
Jest to połączenie konstrukcji stałych z protezami ruchomymi za pośrednictwem precyzyjnie dopasowanych elementów retencyjnych, takich jak zatrzaski, zasuwy, korony teleskopowe.